ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์


ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หากผู้มีสิทธิ์ฯ ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาที่กำหนดและขาดเอกสารตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการวันสัมภาษณ์

8.00-9.00 รายงานตัวพร้อมยืนใบสมัคร เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

9.00-12.00 สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามลำดับการรายงานตัว

การแต่งกาย : ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หรือชุดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

หญิงเสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ หรือชุดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ห้ามสวมรองเท้าแตะ, ห้ามสวมเสื้อยืดทุกประเภท รวมถึงเสื้อโปโล, ห้ามสวมกางเกงยีนส์