ประกาศรายชื่อ

ประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ขยายเวลาการส่งผลการตรวจร่างกาย ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยส่งผลการตรวจร่างกายทางไปรษณีย์ ถึง งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230


การโอนเงินเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริงจำนวน 60 คน โอนเงินเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา ผ่านบัญชีกรุงไทย 074-0-32047-5

ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” จำนวน เงิน 3000 บาท โดยสามารถโอนเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2564 และยืนยันการโอนผ่านลิงค์ https://forms.gle/hyQCk1VwCDRm3WxL6 หรือสแกน QR-Code ยืนยันการโอน

โทรสอบถามได้ที่ งานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โทร 02-540-6500 ต่อ 2341 ในวันเวลาราชการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564


สอบข้อเขียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2564

* สอบข้อเขียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและการดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น

** ประตูห้องสอบ เปิดเวลา 08.45 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. หมดเวลาสอบ 10.40 น.

** สถานที่สอบ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โปรดเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ

2. ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ