รายชื่อนักศึกษาใหม่

มารายงานตัวแและปฐมนิเทศวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 09.00 น.

ณ ห้องประชุมอัศจรรย์ ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดนักศึกษา

- ผู้หญิง เสื้อขาว กระโปรงคลุมเข่าสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ

- ผู้ชาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ

- พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายก่อนเข้าศึกษา จำนวน 3,000 บาท