ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียนในวันที่ 13 มิถุนายน 2563


ประกาศ.pdf

สอบข้อเขียนในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

** ประตูห้องสอบเปิดเวลา 8.30 น. เริ่มสอบ เวลา 9.00 น. และหมดเวลาเข้าห้องสอบเวลา 9.15 น. หมดเวลาสอบ 11.00 น.

**สถานที่สอบ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โปรดตรวจสอบห้องสอบของท่าน ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียน 2 ในวันที่สอบ

โปรดเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ

2. ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ